Publications

Exhibition Book

Our exhibition book is now available in both English and Dutch – ons tentoonstellingsboek is nu verkrijgbaar in het Engels en het Nederlands:
 
North Sea Crossings: The Literary Heritage of Anglo-Dutch Relations 1066–1688
 
This richly illustrated book tells the story of cultural exchange between the people of the Low Countries and England in the Middle Ages and the Early Modern period, and reveals how Anglo-Dutch connections changed the literary landscape on both sides of the North Sea.
 
Available at the Bodleian Shop and to order at your local bookstore.
 
De Noordzee over en weer: Het literaire erfgoed van Nederlands-Engelse betrekkingen, 1066-1688

Dit bijzondere boek vertelt het verhaal van culturele uitwisselingen tussen sprekers van het Nederlands en het Engels in de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd. Het laat zien hoe de wederzijdse betrekkingen het culturele landschap aan beide zijden van de Noordzee hebben veranderd. 
 
Verkrijgbaar bij Amsterdam University Press en te bestellen bij de lokale boekwinkel.
 

Other Publications

An image of the North Sea Crossing exhibition book
Edit this page