Browse/search for people

Publication - Mr Borys Banecki

    Lipid residue analyses of Late Neolithic pottery vessels from the megalithic tomb in Kierzkowo

    Citation

    Roffet-Salque, M, Banecki, B & Evershed, R, 2017, ‘Lipid residue analyses of Late Neolithic pottery vessels from the megalithic tomb in Kierzkowo’. in: Szymon Nowaczyk, Lukasz Pospieszny, Iwona Sobkowiak-Tabaka (eds) Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa. : Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia . Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, pp. 251-266

    Full details in the University publications repository